Baby behoefte in kaart

Naast je DNA en gen wordt jouw gedrag grotendeels bepaald door je ervaring en beleving tijdens de zwangerschap en geboorte. Deze inprentingen worden opgeslagen in het onderbewustzijn en in je lichaam. Deze ervaringen kunnen bij bepaalde situaties jou gedrag verklaren.
Om stil te staan bij deze waardevolle theorie geeft dat je veel inzichten over het gedrag en behoeftes van je baby. Je baby heeft standaard een aantal behoeftes zoals; reageren op hechtingssignalen, warmte, bescherming, vertellen van het geboorteverhaal, voorspelbaarheid, voeden op verzoek, huid op huid, reageren op huilen en nabijheid. Afhankelijk hoe de zwangerschap en geboorte is verlopen kunnen er meer behoeftes ontstaan. Door het bevallingsverhaal om te zetten naar het geboorteverhaal kunnen via een aantal kaarten de behoeftes van jou baby in kaart gebracht worden. Het behoefteplan die daaruit voort komt geven jou als ouder inzicht in de behoeftes die opdat moment voor jou baby noodzakelijk zijn.

Gehoord, geliefd en gezien worden zijn de sleutel woorden.
Gedrag is logisch.

Weet je het soms niet meer? Huilt jou baby veel? 

Ik help je graag om inzicht te krijgen in het verhaal en de daarbij behorende behoeftes.

Behoefteplan en verslag tegen meerprijs

Baby behoefte in Kaart in combinatie met Babymassage zie Cursus Babymassage en Beleving.